Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Về việc tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố

Cập nhật: Thứ 3  |  10/05/2022  |  Lượt xem: 52

Về việc tuyên truyền thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn Thành phố.

Chi tiết Công văn số 1056/STTTT-TTĐT

Chi tiết Kế hoạch 06/KH-BCĐ

 

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website