Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cập nhật: Thứ 5  |  28/04/2022  |  Lượt xem: 35

         Ngày 20/4/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về việc triển khai thử nghiệm Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn thành phố Hà Nội.

         Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm: Kế hoạch số 126/KH-UBND Ngày 20/4/2022       

UBND Thành phố Hà Nội

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website