Thứ 5 ngày 18/08/2022 | h
Đại hội Chi bộ Tin học và Thống kê nhiệm kỳ 2022-2025
09/08/2022 - 00:00 - 9 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/ĐU ngày 16/6/2022 của Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng ngày 08/8/2022, Chi bộ Thanh tra đã tổ chức Đại hội Chi bộ tại Hội trường tầng 3, Khu liên cơ quan hành chính.
Xem chi tiết
Đại hội Chi bộ Ngân sách cấp huyện xã nhiệm kỳ 2022-2025
06/08/2022 - 00:00 - 12 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/ĐU ngày 16/6/2022 của Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 05/8/2022, Chi bộ Ngân sách cấp huyện xã đã tổ chức Đại hội Chi bộ tại Hội trường tầng 3, Khu liên cơ quan hành chính.
Xem chi tiết
Đại hội Chi bộ Chi cục Tài chính doanh nghiệp nhiệm kỳ 2022-2025
06/08/2022 - 00:00 - 13 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/ĐU ngày 16/6/2022 của Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 05/8/2022, Chi bộ Chi cục Tài chính doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ tại Hội trường tầng 3, Khu liên cơ quan hành chính.
Xem chi tiết
Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của Thủ đô
05/08/2022 - 00:00 - 50 lượt xem
Sáng 4-8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022.
Xem chi tiết
Đại hội Chi bộ Tài chính Hành chính sự nghiệp nhiệm kỳ 2022-2025
05/08/2022 - 00:00 - 5 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/ĐU ngày 16/6/2022 của Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 04/8/2022, Chi bộ Ngân sách cấp huyện xã đã tổ chức Đại hội Chi bộ tại Hội trường tầng 3, Khu liên cơ quan hành chính.
Xem chi tiết
Đại hội Chi bộ Quản lý ngân sách nhiệm kỳ 2022-2025
04/08/2022 - 00:00 - 7 lượt xem
Thực hiện Kế hoạch số 223-KH/ĐU ngày 16/6/2022 của Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính về tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Chiều ngày 03/8/2022, Chi bộ Quản lý ngân sách đã tổ chức Đại hội Chi bộ tại Hội trường tầng 3, Khu liên cơ quan hành chính.
Xem chi tiết

Khả năng đáp ứng thông tin của website