Thứ 5 ngày 18/08/2022 | h
Khai mạc Kỳ họp thứ Bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI
06/07/2022 - 00:00 - 28 lượt xem
Sáng 5/7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ Bảy để xem xét về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022 của Thành phố; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Xem chi tiết

Khả năng đáp ứng thông tin của website