Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Thư mời tham gia mua tài sản thanh lý của Sở Tài chính

Cập nhật: Thứ 6  |  29/07/2022  |  Lượt xem: 65

Công văn số 4212/TM-STC ngày 29/7/2022 của Sở Tài chính Hà Nội về việc mời tham gia mua lô tài sản thanh lý, đã qua sử dụng.

 

Chi tiết theo tệp đính kèm:

Công văn số 4212/TM-STC

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website