Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

(Thông báo)- Về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thẩm định giá tài sản công là máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng do Sở Tài chính quản lý, sử dụng.

Cập nhật: Thứ 2  |  18/07/2022  |  Lượt xem: 65

Công văn số 3870/TB-STC ngày 15/7/2022 của Sở Tài chính Hà Nội về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thẩm định giá tài sản công là máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng do Sở Tài chính quản lý, sử dụng.

 

Chi tiết theo tệp đính kèm:

Công văn số 3870/TB-STC

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website