Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Thông báo: Triệu tập thí sinh dự thi viết kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài chính

Cập nhật: Thứ 4  |  17/08/2022  |  Lượt xem: 106
Thông báo v/v Triệu tập thí sinh dự thi viết kỳ thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài chính

 

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tài chính thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi viết kỳ thi tuyển chọn chức danh Trưởng phòng Ngân sách cấp huyện, xã thuộc Sở Tài chính.

Chi tiết tại Thông báo số 4440/TB-STC ngày 16/8/2022

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website