Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

(Thông báo) - Danh sách ứng viên dự thi chức danh Trưởng phòng Ngân sách cấp huyện, xã thuộc Sở Tài chính

Cập nhật: Thứ 4  |  27/04/2022  |  Lượt xem: 61

Chi tiết theo tệp đính kèm:

Thông báo số 2224/TB-STC

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website