sở tài chính thành phố Hà Nội

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!    Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật!    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!    Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam!    Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!    Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!    Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!    Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!    Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!    Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!    Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!    Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!    Tích cực học tập và làm theo các nhân tố mới, điển hình tiên tiến!    Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!    Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh-90 năm rèn luyện và trưởng thành!    Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển!    Tuổi trẻ Thủ đô tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!    Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021)!    Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ!    Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", thiết thực kỷ niệm 74 năm Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)!    Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng!    Nêu cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"!    Toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng!    Góp sức nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng!    Làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ là trách nhiệm của mỗi cấp uỷ, chính quyền, mỗi tổ chức và cá nhân!    

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ : Khu liên cơ Võ Chí Công - Số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại : 84.24.3824 8989
Email: vanthu_sotc@hanoi.gov.vn