Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Tài chính Hà Nội.

Cập nhật: Thứ 2  |  11/07/2022  |  Lượt xem: 79

Quyết định số 3739/QĐ-STC ngày 8/7/2022 của Giám đốc Sở Tài chính về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2022 của Văn phòng Sở Tài chính Hà Nội.

 

Chi tiết theo tệp đính kèm:

Quyết định số: 3739/QĐ-STC

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website