Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Quyết định số 3986/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành chuyên đề số 10 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; mua sắm, quản lý tài sản công trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật: Thứ 2  |  23/08/2021  |  Lượt xem: 167

Nội dung chi tiết theo tệp đính kèm:

Quyết định số: 3986/QĐ-UNBD

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website