Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức buổi Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ

Cập nhật: Thứ 4  |  06/07/2022  |  Lượt xem: 16

Nhằm triển khai, phổ biến kịp thời văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và đảm bảo thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận.  Ngày 06/7/2022, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thường Sơn - Phó Chủ tịch UBND Quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc Quận; đại diện lãnh đạo UBND phường, cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực đầu tư phường và hơn 140 đồng chí là tổ trưởng các tổ dân phố phường.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Thường Sơn - QUV, Phó chủ tịch UBND Quận truyền đạt một số nội dung quan trọng về công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

 

Đồng chí Nguyễn Thường Sơn – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu

 

Ngay sau đó, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Tuấn - Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư. Đồng thời, đồng chí đã phổ biến và quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP. (đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn - Vụ Giám sát và thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Nội dung chủ yếu trong buổi tập huấn, đồng chí đã nêu ra được các nội dng cơ bản về công tác giám sát, đánh giá đầu tư sử dụng vốn đầu tư công (trách nhiệm, nội dung, cách thực hiện đánh giá giám sát dự án…).

         Liên quan đến thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, năm 2022, UBND Quận cũng đã ban hành kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/01/2022 triển khai tổ chức giám sát, đánh giá đầu tư.

         Thông qua hội nghị giúp cơ quan quản lý đầu tư các cấp nắm và đánh giá đúng tình hình và kết quả hoạt động đầu tư giúp cho các thành viên thuộc các tổ giám sát cộng đồng tại các phường nắm bắt được trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ khi thực hiện công tác giám sát cộng đồng; công khai, minh bạch, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm và tiêu cực gây thất thoát, lãng phí trong quá trình đầu tư; đưa ra được những cái tồn tại, khó khăn trong quá trình đầu tư để có biện pháp điều chỉnh thích hợp. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả cao và theo đúng các quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website