Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Hà Nội thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Cập nhật: Thứ 3  |  28/06/2022  |  Lượt xem: 26
UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND (ngày 24/6) về thực hiện Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Mục tiêu của kế hoạch đề ra là nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Qua đó giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như có cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá về chất lượng, tăng số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của TP.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, 50% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, nội dung của chương trình phù hợp với phương thức và quá trình thực hiện chuyển đổi số.

 

 

Xây dựng nền tảng số giáo dục nghề nghiệp của TP, thư viện dữ liệu, học liệu và tài nguyên số dùng chung giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phục vụ cho hoạt động dạy và học; 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp thực hiện số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% các trường đạt tiêu chuẩn trường chất lượng cao là trường học số…

Về các nhiệm vụ trọng tâm, TP chú trọng nâng cao nhận thức về chuyển đổi số các các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp về chuyển đổi số; xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách; xây dựng, phát triển chương trình, nội dung đào tạo các cấp trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số; xây dựng và phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị, học liệu số; huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp…

UBND TP Hà Nội giao Sở LĐTB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

Kinh tế đô thị

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website