Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí đến hết năm 2021

Cập nhật: Thứ 3  |  25/05/2021  |  Lượt xem: 223
(TBTCO) - Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 24/5, Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan kéo dài thời gian giảm phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021.

Ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ảnh: T.T.

 

Năm 2020, dịch Covid-19 xuất hiện và tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, nhằm hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và thực hiện quy định của pháp luật phí, lệ phí, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát để ban hành 21 Thông tư điều chỉnh giảm 29 khoản phí, lệ phí.

Trong đó, có nhiều mức phí, lệ phí giảm cao như: giảm 70% các mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức thu phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm từ 50-70% mức thu phí thẩm định cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bưu chính; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng và 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán... Các thông tư giảm phí, lệ phí có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

Cuối năm 2020, dịch Covid-19 trong nước cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần thời gian để phục hồi và phát triển, do đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục rà soát để giảm phí, lệ phí năm 2021.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 quy định kéo dài thời gian giảm 29 khoản phí, lệ phí (đã giảm năm 2020 nêu trên) đến hết ngày 30/6/2021. Số giảm thu từ phí, lệ phí này là khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cần tiếp tục có chính sách hỗ trợ của nhà nước để giúp doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Nhiều ngành, lĩnh vực trong nước gặp rất nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, nhất là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, hàng không, vận tải...

Để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 24/5/2021, Bộ Tài chính đã có công văn số 5377/BTC-CST xin ý kiến các bộ, cơ quan có liên quan về kéo dài thời gian giảm các khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC đến hết ngày 31/12/2021.

Số giảm thu từ việc giảm các khoản phí, lệ phí này ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Như vậy, Bộ Tài chính đã thực hiện "lời hứa" của mình, khi cho biết, Bộ sẽ liên tục rà soát các chính sách để kịp thời kiến nghị các cấp ban hành theo thẩm quyền hoặc sửa các chính sách theo thẩm quyền, để kịp thời hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương. Tuy không thực hiện giãn cách xã hội, nhưng nhiều địa phương đã buộc phải áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế thấp nhất dịch bệnh phát sinh. Do đó, sẽ có tác động đến tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của người dân./.

 

TBTCVN

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website