Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
Họ và tên : Trần Văn Dũng
Chức vụ : Trưởng phòng
Địa chỉ : Khu liên cơ - 258 Võ Chí Công - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : 024.3824 8989 (số máy lẻ: 130)
Email: tranvandung_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :

Khả năng đáp ứng thông tin của website