Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
Họ và tên : Nguyễn Thế Vinh
Chức vụ : Trưởng phòng
Địa chỉ : Khu liên cơ - 258 Võ Chí Công - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : (024) 3824 8989 (máy lẻ: 210)
Email: nguyenthevinh_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :

Khả năng đáp ứng thông tin của website