Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
Họ và tên : Nguyễn Hải Bắc
Chức vụ : Trưởng phòng
Địa chỉ : Khu liên cơ- 258 Võ Chí Công - Phường Xuân La - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội
Điện thoại :
Email: nguyenhaibac_sotc@hanoi.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ :

Khả năng đáp ứng thông tin của website