Thứ 3 ngày 16/08/2022 | h
Công đoàn Sở Tài chính
19/12/2019 - 00:00 - 7417 lượt xem
Công đoàn Sở Tài chính Hà Nội hiện có 478 đoàn viên, là công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội
Xem chi tiết
Hội cựu chiến binh Sở Tài chính
01/01/2017 - 00:00 - 5924 lượt xem
- Vị trí: Hội cựu chiến binh Sở Tài chính Hà Nội là một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở và chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở.
Xem chi tiết
Nữ công Sở Tài chính
19/06/2013 - 00:00 - 5174 lượt xem
Công tác nữ công của Sở tài chính Hà Nội trong những năm qua luôn được sự quan tâm sâu sát của cấp uỷ Đảng, Ban giám đốc Sở; là một tổ chức thuộc Công đoàn Sở, Ban nữ công luôn làm tốt công tác tham mưu cho BCH công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ công chức, viên chức nữ và tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ nữ.
Xem chi tiết

Khả năng đáp ứng thông tin của website