Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Công văn số:68/TB-HĐ ĐGTS ngày 16/9/2021 của Hội đồng ĐGTS trong TTHC Sở Tài chính V/v thuê đơn vị tư vấn định giá tài sản trong vụ việc mua sắm thiết bị của một số trường học tại huyện Mê Linh, Hà Nội

Cập nhật: Thứ 5  |  16/09/2021  |  Lượt xem: 224

Chi tiết theo tệp đính kèm:

Công văn số:68/TB-HĐ ĐGTS

Mai Phương Trung

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website