Thứ 5 ngày 18/08/2022 | h
Đưa Hà Nội thuộc 5 địa phương đứng đầu cả nước về chính quyền điện tử
18/07/2022 - 00:00 - 17 lượt xem
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền điện tử (CQĐT) hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng TP. Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.
Xem chi tiết
Hoàn thiện nền tảng địa chỉ số quốc gia hướng tới xã hội số
18/07/2022 - 00:00 - 17 lượt xem
Phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số nhằm hình thành cơ sở dữ liệu (CSDL) địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (DN) khai thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.
Xem chi tiết
Nhân lực số
18/07/2022 - 00:00 - 16 lượt xem
Nhân lực số là lực lượng lao động kỹ thuật chuyên nghiệp, trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, an toàn thông tin... Nguồn nhân lực số được xác định là một trong những yếu tố quan trọng, mang tính quyết định tới thành công của chuyển đổi số quốc gia.
Xem chi tiết
Hà Nội thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
28/06/2022 - 00:00 - 21 lượt xem
UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND (ngày 24/6) về thực hiện Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Xem chi tiết
Đề xuất sớm có hướng dẫn để triển khai chuyển đổi số đảm bảo thống nhất
28/04/2022 - 00:00 - 56 lượt xem
TP Hà Nội đề xuất Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành sớm tham mưu ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn xây dựng, mô hình triển khai chương trình Chuyển đổi số để địa phương có cơ sở thực hiện.
Xem chi tiết
Người dân và doanh nghiệp phải là trung tâm của chuyển đổi số
22/04/2022 - 00:00 - 42 lượt xem
Sáng 20-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Xem chi tiết

Khả năng đáp ứng thông tin của website