Chủ nhật ngày 25/09/2022 | h
A- A+

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2020

Cập nhật: Thứ 2  |  18/05/2020  |  Lượt xem: 230

Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Bài viết liên quan

Khả năng đáp ứng thông tin của website